เรื่องราวของเรา

Our story has deep roots, starting over three decades ago.

As a distributor of pet foods, our founders found their passion working in an industry that served the world’s greatest companions, dogs and cats.

Throughout the years, they worked with experts to learn about pet nutrition.
They were surprised to discover many pet foods feel short on nutrition – full of carbohydrates and fillers, impacting the health of dogs and cats.

This disappointment turned into determination, and Charm was born to set a new standard for pet food.
A food that offers authentic nutrition from nature’s best ingredients.

AT CHARM, WE THINK LIFE IS BETTER WITH DOGS AND CATS.
IT’S OUR LOVE FOR THEIR NATURAL CHARM THAT FUELS EVERY BOWL WE MAKE.

WILD
IS WONDERFUL

To experience life fully, sometimes you need to get a little wild. This is especially true for dogs and cats. We’re committed to making authentic food for their wild side.

LOVE
LOCAL

We’re big on exploring, but we know the best ingredients are often in your own backyard.
We’re a global company, but we make our foods locally with local ingredients to ensure freshness and less environmental impact.

ADVENTURE
IS IN OUR NATURE

In Canada, adventure comes to us naturally. We think the best adventures are with your pet. So, we aren’t afraid to explore new territory to continuously improve our foods, ensuring your pets are ready for life’s greatest moments.

เราให้คํามั่นสัญญากับธรรมชาติอันป่าเถื่อนของพวกมัน

รักสัตว์
รักสัตว์
การแสวงหาคุณภาพสูงสุด
การแสวงหาคุณภาพสูงสุด
การออกแบบของแคนาดา
การออกแบบของแคนาดา
คุ้มค่าเงิน
คุ้มค่าเงิน
ปรัชญาสุขภาพสัตว์
ปรัชญาสุขภาพสัตว์
เกี่ยวกับ CHARM

เกี่ยวกับ CHARM

ค้นพบเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
Balloon Contact Form
คุณมีแมวหรือสุนัขหรือไม่?
ความเป็นส่วนตัว